Water soluble salicylic acid

Nhà > Các sản phẩm > Ingredients For Cosmetics And Health Products > Water soluble salicylic acid

Water soluble salicylic acid

Water soluble salicylic acid can be used at skin-contact cosmetics or medicines for sterilization, anti-itching, pore cleaning, keratin renewal, and loosening.

Mô tả Sản phẩm

Những sảm phẩm tương tự

  • wechat

    15628927619: 15628927619

Trò chuyện

Liên hệ chúng tôi