Water soluble Florfenicol

Nhà > Các sản phẩm > Ingredients For Cosmetics And Health Products > Water soluble Florfenicol

Water soluble Florfenicol

Water soluble Florfenicol can be used for bacterial diseases of pigs, chickens and fish caused by sensitive bacteria

Mô tả Sản phẩm

Những sảm phẩm tương tự

  • wechat

    15628927619: 15628927619

Trò chuyện

Liên hệ chúng tôi