Quaternary amino-β-cyclodextrin

Nhà > Các sản phẩm > Ingredients For Cosmetics And Health Products > Quaternary amino-β-cyclodextrin

Quaternary amino-β-cyclodextrin

Zhiyuan cationic cyclodextrin has the advantages of cyclodextrin and quaternary ammonium salt groups at the same time, which expands its application range.

Mô tả Sản phẩm

Những sảm phẩm tương tự

  • wechat

    15628927619: 15628927619

Trò chuyện

Liên hệ chúng tôi