Cyclodextrin gel

Nhà > Các sản phẩm > Ingredients For Cosmetics And Health Products > Cyclodextrin gel

Cyclodextrin gel

The gel combined with cyclodextrin can include various guest molecules, broadening the application range of the gel.

Mô tả Sản phẩm

Những sảm phẩm tương tự

  • wechat

    15628927619: 15628927619

Trò chuyện

Liên hệ chúng tôi